fatihaHz. Ali (r.a) dan nakledilen bir Hadisi şerifte Peygamberimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem )şöyle buyurmuştur “ Fatihatül kitap ( Kuran-ı Kerimin başı olan Fatiha Süresi ) Arşın altındaki bir hazineden indirilmiştir.” 

Kim Fatihayı ihlas üzere her gün bir defa okusa dünya ve ahirete ait işlerden kolaylık elde eder. Yine hergün okuyan bütün bela ve musibetlerden korunur.

Dünya işlerinden hiç kimse muhtaç olmaz. Allah’u Tealâ o kimseye hayırlı kapılar açar.Her kim Fatiha- i Şerifiye’nin her ayetini besmeleyi ve amin 100’er defa okursa her türlü hacetti yerine gelir. Okumadan evvel önce 100 istiğfar, 100 selatü selam sonra Fatiha- i Şerifiye nin her ayetini 100 kere okuduktan sonra 100 de salavat çekilerek biter. Böylelilikle 1,000 tespih olur. Sıkıntıyı ve belayı def eder. Ancak Allah’u Tealâ Hazretleri nin razı olduğu işlerde okunmalıdır. ( Razı olmadığı işlerde okunmamalıdır )

Fatiha süresi zehir e şifadır. Fatiha- i Şerifiye “ şuretüş-şifa) (şifa süresi) ve şifa ismi verilmiştir. 

Nitekim Ebu Saidil Hudri den şöyle rivayet edilmiştir. Resullah ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) bizi otuz atlıdan müteşekkil (meydana gelen ) bir müfreze ( küçük askeri birlik ) olarak gönderdi. Araplardan bir kavmin yanına gittik ve bizi misafir etmelerimi istedik. Onlar misafir etmeyi kabul etmediler. Sonra onların efendileri ısırıldı.

Yani akrep soktu hemen bize gelerek içinizde akrep sokmasını okuyup da iyi edecek bir kimse var mı? Diye soruldular. Bende evet ben varım. Ancak otuz koyun almadan bu işi yapmam, dedim. Onlarda biz size 30 koyun veririz dediler. Bende ona 7 kere fatiha okudum hemen iyileşti. Koyunları aldık ama bir şüphe geldi. Onu için koyunlara hiç dokunmadan Efendimiz’e  ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) “ Sen onun ( Fatiha’nın ) bu kadar etki bir dua olduğunu nasıl bile bildin. O koyunları bölüşün sizinle beraber bana bir hisse ayırın” buyurdu. 
Her kim ağrıyan yerine elini koyarak hiç nefes almadan yedi defa Fatiha Süresini okursa Allah’ın izniyle şifa bulur.